Bluswatervoorziening

Brandweer Twente neemt bij branden zelf eigen bluswater mee. In onze blusvoertuigen zit voldoende water om de meeste branden te kunnen blussen. Wanneer de Brandweer meer water nodig heeft gebruiken we bijvoorbeeld tankwagens of gebruiken we brandkranenMaar hebben we ook voldoende bluswater in het buitengebied? En houden we rekening met de aanpassing van het drinkwaterleidingnet 

Om hier antwoord op te krijgen is in 2020 de visie op toekomstige bluswatervoorziening vast gelegd. Hierin ligt de nadruk op eigen blusmiddelen en gebruik van open water zoals vijvers of geboorde putten. Bij de aanschaf van onze natuurbrandvoertuigen is bijvoorbeeld al gekeken naar een bredere inzetbaarheid. Deze voertuigen zetten we nu ook in als tankwagens 

Daar waar risico’s vragen om meer bluswater proberen we dit te organiseren. Daarin maken we onderscheid tussen binnen de bebouwde- en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom maken we gebruik van de brandkraan aangesloten op drinkwaterleidingnet. Buiten de bebouwde kom maken we zoveel mogelijk gebruik van eigen water. Denk dan bijvoorbeeld aan tankwagens of grootschaligwatertransportsystemenHoe dat werkt in de praktijk? Bij een brand in een woonboerderij in het buitengebied neemt de brandweer, naast het standaard blusvoertuig, al op voorhand een eigen watervoorraad mee. Dan hebben we direct voldoende bluswater voorhanden en zijn we niet afhankelijk van andere waterbronnen.