Enschede

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2020 zijn geweest.

Aantal Bereik
Lesprogramma basisonderwijs 1 60
Lesprogramma overig onderwijs 4 119
Voorlichting algemeen 10 503
Voorlichting na woningbrand - -
Woningchecks 18 35
Ontruimingsoefening - -
Keurmerk Veilig Ondernemen 1 8