Wat doet de brandweer?

Het meest zichtbare deel van ons werk is ‘repressie’, het bestrijden van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. We onderscheiden ons werk in vier taken: brandbestrijding, hulpverlening, waterongevallenbestrijding en het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Denk dan bij het laatste bijvoorbeeld aan gaslekkages, gedumpt drugsafval of incidenten met asbest.

De brandweer wordt aangestuurd door de meldkamer. De meldkamer is de plek waar alles begint en samenkomt. Hier komt de hulpvraag van mensen in nood binnen. Om verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden zijn er speciale teams opgericht, zoals een duikteam en Handcrew Overijssel.

Naast de incidentbestrijding is het ook onze taak brand te voorkomen. We geven voorlichting en controleren of gebouwen wel aan de brandveiligheidsregels voldoen.